Klubblad 2006-2011

Umiddelbart efter stiftelsen af Aarhus Automobil Sport begyndte udsendelsen af et klubblad. AAS Nyt hed det, og det dumpede ind ad postkassen 10-12 gange årligt til klubbens medlemmer.

I det nye årtusinde kom der også en hjemmeside til, og gradvist overtog denne hjemmeside den løbende nyhedsformidling blandt medlemmerne af klubben. Klubbladet gik derfor fra at være en månedlig publikation til at være et blad, der kom en gang i kvartalet. Det væsentlige indhold var højdepunkter fra hjemmesiden, og da der derfor var en høj grad af gentagelse, besluttede Aarhus Automobil Sports bestyrelse ved udgangen af 2011 at nedlægge klubbladet.

Her på hjemmesiden har du mulighed for at læse en række af udgivelserne fra perioden fra 2006 til 2011.

459-Klubblad-2006-Juli-Forside 460-Klubblad-2006-September-Forside 461-Klubblad-2006-Oktober-Forside 462-Klubblad-2006-November-Forside
463-Klubblad-2006-December-Forside 464-Klubblad-2007-Februar-Forside 465-Klubblad-2007-MartsForside 466-Klubblad-2007-April-Forside
467-Klubblad-2007-Maj--Forside 468-Klubblad-2007-Juni-Forside 469-Klubblad-2007-Juli-Forside 470-Klubblad-2007-September-Forside
471-Klubblad-2007-Oktober-Forside 472-Klubblad-2007-November-Forside 473-Klubblad-2007-December-Forside 474-Klubblad-2008-Februar-Forside
475-Klubblad-2008-Maj-Forside 476-Klubblad-2008-August-Forside 477-Klubblad-2008-November-Forside 478-Klubblad-2009-Februar-Forside
479-Klubblad-2009-Maj-Forside 480-Klubblad-2009-August-Forside 481-Klubblad-2009-November-Forside 482-Klubblad-2010-Februar-Forside
483-Klubblad-2010-Maj-Forside 484-Klubblad-2010-August-Forside 485-Klubblad-2010-November-Forside 486-Klubblad-2011-Februar-Forside
487-Klubblad-2011-August-Forside 488-Klubblad-2012-April-Forside
<a href='http://bilsport.dk/klubben/kalender-2/'>Kalenderen</a>