Klubbens sponsorer

Per Bach 60 år

Mandag den 2. juni er der en af klubbens mangeårige medlemmer, som kan fejre en rund fødselsdag. Det er Per Bach, som fylder 60 år.

Selv om han ikke selv har været aktiv udøver af bilsporten, så er han et velkendt navn og indsigt specielt et sted. Det er på FDM Jyllandsringen.

2014-Bane-Bach-Per-01På netop FDM Jyllandsringen har Per Bach i en lang årrække været ansat i en ledende stilling, hvor han tillige også har fungeret som instruktør i forbindelse med mange af de køretekniske kurser, som FDM afvikler på banen. Men Per Bach har i mange år også været et fast bindeled mellem FDM Jyllandsringen og såvel Aarhus Automobil Sport som DTC Motorsport A/S, der jo er de motorsportsmæssige brugere af anlægget fem weekender om året.

Fra klubbens side skal der lyde et stort tillykke med den runde dag.