Reglementer

2012-Orientering-Nielsen-Nielsen-01

Bilorienteringsløb og historiske pålidelighedsløb afvikles generelt efter Dansk Automobil Sports Unions reglement 4, der er opdelt i en række underreglementer. Alle disse reglementer kan downloades fra Dansk Automobil Sports Unions hjemmeside.

For de historiske pålidelighedsløb, der afvikles som en del af FDM DASU Classic, gælder der tillige et turneringsreglement, som kan downloades fra Dansk Automobil Sports Unions hjemmeside.

<a href='http://bilsport.dk/klubben/kalender-2/'>Kalenderen</a>