Klubbens sponsorer

Indbydelse til alle baneofficials

Så indkalder vi til vores årlige officialsdag på FDM Jyllandsringen, så vi alle kan blive klar til en spændende sæson 2024. Den finder sted den 7. april.

Vi har arbejdet på at lave en spændende dag for alle vores frivillige på banen, og det gælder også vores officials, som er på reservelisten. Vi har lavet program som ser således ud.

09.45: Afholder vi et OF533-flagkursus, for alle de officials, der ikke har denne licens.

09.45: Afholder vi infomøde med alle dem, som er i teknisk kontrol. Nicklas Neve Sørensen vil fortælle om alle de nye ting i forbindelse med teknisk kontrol, efter han har været på teknisk chef-kursus. Der skulle være noget om elektronisk vognbog.

12.15: Alle officials møder op.

12:30: Frokost ved FDM Jyllandsringen.

13:30: Spændende foredrag ved flere gange dansk mester Leif Pedersen, fortæller om sin karriere, og sin flotte NSU TT.

14.30: Eftermiddagskaffe og kage.

14.50: Afslutning på foredrag ved Leif Pedersen.

15.45: Nyt fra FDM Jyllandsringen ved Jesper Nielsen og Morten Bjertrup. Hvad er der sket siden sidst, hvilke datoer og klasser kører vi 2024.

16.15: Nyt i reglementer 2024 (ny elektronisk flagrappport – udlevering af nye DASU- og AAS-officialskort).

Husk at få betalt dit kontingent hurtigst muligt, ellers er der ingen officialskort til dig denne dag. Tilmelding skal ske til Per Leth inden 25. marts.

Vigtig info: Officialdagen er for de AAS’ere, som har været official på FDM Jyllandsringen, eller er på reservelisten. Har man interesse for at blive flagofficial, kan man melde sig ind i klubben og komme på kursus denne dag. Kontakt Per Leth.

Per Leth.