Klubbens sponsorer

Hans Jørgen Andersen er æresmedlem

Æresmedlem i AAS udnævnt til præmiefesten den 27. januar.

Hans Jørgen Andersen kom til verden i april 1947, og den 1. januar 1969 slentrede to unge mænd –sikkert med tømmermænd – ned og bankede på døren ved daværende AAS-formand Harry Bondesen og ville være medlem af klubben.

Den ene var Hans Jørgen Andersen, og de begyndte karrieren med at køre bilorienteringsløb. Siden er det blevet til utallige løb både i orienterings- og økonomiløb. I begge discipliner er det blevet til mange pokaler og medaljer.

I 1973 blev Hans Jørgen valgt ind i bestyrelsen for AAS. Lige siden har han bestredet kasserer-posten i klubben med stor flid og akkuratesse.

Så vidt jeg ved, har der kun været et par år med underskud i vores motorklub, og at det er gået så godt, skyldes i meget høj grad Hans Jørgens talent ud i det med pengesager med en fornuftig anbringelse af klubbens midler.

Bestyrelsen har derfor besluttet at udpege Hans Jørgen Andersen til æresmedlem af AAS efter godt 50 års virke som kassemester.

Der skal herfra lyde et stort tillykke med den fornemme udnævnelse.

Tekst: Bjarne Andersen.

Foto: Jesper Skjødt.