Klubbens sponsorer

Et indlæg fra assurandøren … eller agenten

Kælenavne eller i grovere tale øgenavne har måske gennem tiden gjort, at vor sport (bane, rally, pålidelighedsløb og orienteringsløb) har været mere kendt, end den er i dag. Ingen har været i tvivl om, hvem Guleroden, Maleren, Rodeo-Thorvald og alle de andre var. Og udenfor sporten var man heller ikke i tvivl.

I dag er der ingen kælenavne for nogen af deltagerene, og det tror jeg er lidt synd, idet vor sport er blevet grå og uigennemsigtig for de mennesker, der læser om vor sport.

Så bare hos os i historisk pålidelighedsløb kunne man måske foreslå, at vi finder kælenavne, som måske også kunne gøre, at de flotte referater der findes i et hvert klubblad kunne gøre, at den lavere presse, lokalaviser osv. kunne finde det sjovere at videregive referaterne?

Uden i første omgang at nævne navne kan vi da fra historisk pålidelighedsløb levere følgende: Assurandøren
Posten
Revisor 1 og 2
Fragtmanden
Teletubbien
Den vage tømrer
Pensionisten
Ingeniøren

Kunne det gøre at vor sport bliver mere kendt i brede kredse, lægger jeg da gerne navn til, og jeg renser gerne bagruden for de løb, vi har deltaget i, til fordel for kælenavn, så vi kan få vor sport eksponeret videre ud i verden. Dette blot en tanke.

Poul-Erik Hansen

Assurandøren, eller som Niels siger Agenten.