Klubbens sponsorer

Servicemeddelelse til banekørere

Henset til at der har været et meget højt antal nye kørere der skal have banelicens, samt at det første løb ligger forholdsvis tidlig på året, har det været teknisk umuligt at nå at sende alle bestilte bane – licenser ud til DASU´s banesports kørere, idet mange har bestilt licens i sidste øjeblik.

Der er derfor indgået den aftale mellem Motor Sport Sønderjylland, og DASU’s sekretariat, at alle naturligvis vil komme ud og køre til det første løb den kommende weekend den 18.-19. april på Padborg Park, selvom de ikke fysisk har modtaget deres licens (plastkort). Det er dog et krav, at licensen fysisk er bestilt og betalt.

Vi skal derfor anmode kørerne om ikke at ringe DASU’s sekretariat op og rykke for sin licens, idet det blot vil forsinke fremstillingen yderlig.

DASU-bestyrelsesmedlem Hans-Jørn Søgård Andersen.