Klubbens sponsorer

DASU’s hæderstegn i sølv til Henrik Kirkegaard

Ved DASU’s repræsentantskabsmøde blev en række frivillige hyldet med DASU’s hæderstegn for deres mangeårige indsats i dansk bilsport. Henrik Kirkegaard skulle også have været hyldet, men da han ikke kunne være personligt til stede, fik han ved klubbens generalforsamling uddelt sit hæderstegn i sølv.

DASU’s hæderstegn i sølv tildeles personer, der gennem en længere årrække har ydet en stor og banebrydende indsats som leder på lands- eller klubplan. Det var AAS’ bestyrelse, som havde indstillet Henrik Kirkegaard for hans store arbejde for dansk banesport.

Henrik har, efter han afsluttede sin aktive banekarriere i 1979, været flagofficial på Jyllandsringen frem til 1995, hvor han overtog posten som banechef, og han har med stor flid varetaget denne lige siden.

Til hver eneste løbsweekend starter Henrik op et par dage før løbet med et få styr på al materiel og får banen gjort klar til race. Løbsweekenden slutter først om mandagen for Henriks vedkommende, da der jo også lige skal ryddes op efter en raceweekend.

Henrik var også med til at starte Padborg Park og var her banechef fra 2003-2010. Udover det har han også været involveret i baneløb på Rudskogen og Sturup Raceway. Henrik var også banechef ved det årlige Classic Race Aarhus i flere år.

Når Henrik påtager sig en opgave, bliver den altid udført på bedste vis.

Tekst: AAS’ bestyrelse.

Foto: Lasse Svendsen.