Klubbens sponsorer

To AAS’ere i DASU’s bestyrelse

Lørdag blev det årlige repræsentantskabsmøde afholdt i Dansk Automobil Sports Union, og her blev vort medlem – Henrik Møller-Nielsen – valgt ind som ny formand for unionen. Dermed er to af de syv medlemmer af DASU’s bestyrelse samtidig medlemmer af Aarhus Automobil Sport, idet Harry Laursen opnåede genvalg som menigt bestyrelsesmedlem.

AAS’ tidligere formand – Peter Bentsen – blev genvalgt som intern revisor for unionen, ligesom Bernd Thrysøe blev genvalgt som medlem af vejsportsudvalget. Derimod lykkedes det ikke Per Leth at blive genvalgt til banesportsudvalget.