Klubbens sponsorer

Sådan bliver dit kontingent i 2016

DASU vedtog ved repræsentantskabsmødet i november 2015 en ny struktur vedr. DASU-kontingent og -licenser. Skal du ud at køre løb – uanset disciplin – skal du have status af at være aktivt medlem for at kunne bestille licens på DASU’s hjemmeside. Har du ikke planer om dette, kan du nøjes med et almindeligt medlemsskab.

De typer af medlemsskaber – og tilhørende kontingentsatser – som Aarhus Automobil Sport tilbyder sine medlemmer er følgende:

Aktive medlemmer kr. 650,-
Aktive medlemmer o/65 år kr. 550,-
Aktive husstandsmedlemmer kr. 450,-
Aktive ungdomsmedlemmer kr. 325,-
Almindelige medlemmer kr. 300,-
Almindelige medlemmer o/65 år kr. 200,-
Husstandsmedlemmer kr. 150,-
Husstandsmedlemmer o/65 år kr. 100,-

2008-Girokort-01Såfremt du vælger kun at betale et alm. medlemskab, og senere beslutter, at du alligevel vil ud at køre, skal du opgraderes til aktivt medlemskab og betale differencen til klubben, for at kunne bestille den relevante licens på DASU’s licensportal. Vær opmærksom på, at denne opgradering pt. kun kan ske gennem klubbens kasserer, hvorfor man skal regne med en ekspeditionstid på flere dage (kassereren har jo også et normalt job der skal passes, og holder også ferie engang imellem), førend man kan bestille kørelicensen på licensportalen, og komme ud at køre.

Vælg derfor at udfylde girokortet med kr. 650,-, såfremt du også skal ud at køre i år. Derved sparer du kassereren for en masse ekstraarbejde, og undgår også at komme i tidsnød når du skal ud at køre.

Betalingen af kontingentet kan foregå på følgende måder:

Betaling på postkontoret: Den absolut dyreste måde.
Betaling via ens netbank: Det letteste og billigste hvis dette er muligt.
Overførsel pr. bank: Til reg.nr. 7270 kto.nr. 2059527.
Til reg.nr. 2251 kto.nr. 0251148007.

Der bliver lavet særskilte officialskort, så du skal ikke fremsende dit betalte girokort til laminering.

Hans Jørgen Andersen