Klubbens sponsorer

Nu nærmer generalforsamlingen sig

Året er så småt ved at gå på hæld, og inden længe bliver 2015 til 2016. Men inden da skal vi bl.a. have afholdt vores generalforsamling i Aarhus Automobil Sport.

Den er i år fastsat til torsdag den 26. november klokken 19.30, og sådan som det har været tilfældet i de senere år, foregår det i Skjød Forsamlingshus efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Se bilag 1
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af budget og kontingent.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • – Bjarne Andersen
  • – Børge Jensen
  • – Hans Jørgen Andersen
  • – Jan Præstekjær
  • – Alle er villig til genvalg.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af revisorer.
 10. Eventuelt.

Klik her for indkaldes i PDF-format.

Klik her for regnskabet i PDF-format.