Category: Møde Generalforsamling

Generalforsamling


21. november 2019

Dagsorden for ordinær generalforsamling 21. november kl. 19.30 i Skjød Forsamlingshus er:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag. – Skal indsendes senest 3 uger før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand.

På valg er:
Bjarne Andersen, modtager genvalg

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:
Hans Jørgen Andersen, modtager genvalg
Børge Jensen, modtager genvalg
Bjarne Trier Nyby, modtager ikke genvalg

8. Valg af suppleanter.

På valg er:
Knud Erik Nygaard
Jesper Skjødt

9. Valg af revisorer.

På valg er:
Dianna Bøgballe
Kurt Christensen, modtager ikke genvalg

10. Eventuelt.

Aarhus Automobil Sport er vært for kaffe/te med tilbehør.

Skjød Forsamlingshus
Bygaden 25
Skjød
Hammel, 8450
Danmark

Generalforsamling

View full calendar

<a href='http://bilsport.dk/klubben/kalender-2/'>Kalenderen</a>
  • 7. december 2023Andespil
    19:00, Møde
  • 27. januar 2024Klubfest
    18:30, Møde
  • 21. februar 2024Keglespil
    17:45, Møde