Klubbens sponsorer

Anden afdeling af jysk/fynsk mesterskab

Når løbet – anden afdeling af JFM-mesterskabet – er arrangeret af KOM og mister Fisker himself, ja, så er det garanti for kvalitet og finurligheder, man ikke opdager, førend man sidder med rettestrimlen ved målstedet. Nu vil det så være en fordel, hvis man starter med at rette efter den klasse, man kører i. Jeg mødte en undrende Hans Jørgen, der fortalte, at vi havde ti fejlnoteringer på første rutebog. Det hjalp gevaldigt på resultatet, da vi havde rettet efter klassen, vi deltog i.

Vi var også af den overbevisning, at vi skulle have rabat efter en fejlkørsel på sidste del af løbet. Desværre skulle vi have brugt rabatten ude i terrænet, da vi skulle have været uden om skiltet i rabatten. Bernd-metoden blev også bragt i spil, altså to rutebøger, så løbsledelsen kunne beregne første del, imedens deltagere kørte rutebog to.

God mad, god stemning ved målstedet, sammen med en hurtig beregning og afsluttet med præmieuddeling. Stor ros til KOM og løbslederstaben

Hans Jakobsen.