Klubbens sponsorer

Info fra bestyrelsen – marts 2017

Siden sidste info fra bestyrelsen har både vores vejsportsudvalg og baneudvalg været i arbejdstøjet og har fået lavet kommissorier for deres virke. De vil begge blive tilgængelige på vores hjemmeside, når de lige er blevet finpudsede.

Rallyudvalgets kommissorium er endnu ikke helt klar, men det ventes, at vi kan godkende det på vores næste bestyrelsesmøde.

Trine Larsen har været ved at gennemgå vores hjemmeside og har i den forbindelse fundet en del ting, der skal rettes. Siden vil snarest blive opdateret. Hvis du finder fejl, eller mangler vil vi gerne høre om det.

Henrik Kirkegaard har sammen med andre driftige AAS-folk sørget for, at materieltraileren på FDM Jyllandsringen har fået en stor overhaling, så den er klar til den kommende sæson. Der er også lavet en optælling over det materiel, som klubben har på banen. Tak for indsatsen😊.

Morten Alstrup arbejder på højtryk med årbogen fra 2016, og det ventes, at den snart er klar til at gå i trykken. Han fortæller, at tidsplanen med ultimo marts holder.

På klubaftenfronten er der afholdt to arrangementer. Ved kegleaftenen blev årets første AAS-mestre Hans Ole Nielsen og Dorthe Pallesen.

Der har også været en klubaften i Ødum, hvor Anne Møller-Nielsen havde arrangeret et foredrag med co-driver Jeanette Kvick. Der var desværre ikke ret mange deltagere til denne aften, men de der kom, havde en god aften.

Som altid er I velkommen til at kontakte jeres bestyrelse, hvis I har ris, ros eller andet, som vi skal behandle. Vores næste bestyrelsesmøde er d. 27. marts.

På vegne af bestyrelsen

Bjarne Andersen, formand