Klubbens sponsorer

Info fra bestyrelsen – februar 2017

Efter en veloverstået juleferie er det første bestyrelsesmøde i det nye år afholdt den 30. januar. Siden sidst er der blevet forhandlet og underskrevet en samarbejdsaftale med Classic Race Aarhus. Igen i år er det Jens Munkholm, der bliver løbsleder, og han er i fuld gang med at forberede det store arrangement.

Der er også ved at blive lagt sidste hånd på en aftale med DTC/FDM Jyllandsringen, der skal gælde i 2017 og 2018.

På mødet havde vi en debat om, hvem der skal på officialkurser i 2017. Der er behov for, at vi får uddannet flere folk specielt til tekniskkontrolfunktionen. Vi skal også gerne have gang i en eller to nye løbsledere, da der sandsynligvis vil være et behov for et generationsskifte i løbet af et par år.

Henrik Møller-Nielsen har meddelt, at han stiller op til formandsposten i DASU, når Bent Mikkelsen holder til efteråret. Bestyrelsen bakker op om Henriks kandidatur, og ønsker ham held og lykke med valgkampen.

De fleste af klubbens udvalg er ved at være på plads og her er personerne i udvalgene:

Baneudvalget
Per Leth
Adam Nielsen
Trine Larsen
Joakim Daus-Pedersen
Lars Vendelbo
Kim Brammer

Rallyudvalget
Børge Jensen
Peter Kiil
Herudover arbejder Børge på at finde mindst 2 personer mere.

Vejsportsudvalget
Hans Ole Nielsen
Hans Jakobsen
Finn Kristensen

Materieludvalget
Hans Ole Nielsen
Niels Iversen

Klubaftener
Anne Møller-Nielsen

Bane-, Rally- og Vejsportsudvalgene skal komme med et bud på kommissorium til deres funktion til vores næste bestyrelsesmøde den 27. februar.

På mødet evaluerede vi også klubfesten, og der er enkelte ting, der skal rettes op på til næste års fest.

2017 bliver et travlt år med rigtigt mange AAS løb. Udover løbene på FDM Jyllandsringen og CRAA skal der også laves et DM-rally i Juelsminde, to DM/JFM løb i O-regi, en FDM DASU Classic-afdeling, tre løb til Den Jyske Femkantturnering, og forhåbentlig lykkedes det også at få arrangeret et eller flere klubrallyløb.

Vores mange officials kan derfor se frem til endnu et travlt år – der er jo også mange, der giver en hånd med i andre klubber. Derudover er der forskellige klubaftener med blandt andet keglespil, gokart, foredrag og andre aktiviteter.

Morten Alstrup arbejder med at lave AAS årbogen for 2016, og den forventes at være færdig til udlevering ultimo marts.

Hvis du har emner, som vi skal tage op i bestyrelse eller udvalg er du velkommen til at tage fat i os.

Bestyrelsen

Bjarne Andersen, Formand