Klubbens sponsorer

I fællesskab kan vi løfte

Tak til alle de officials, der har hjulpet ved de forskellige rallyer, hvor jeg har haft ansvaret som prøvechef i år. Det har ikke altid været nemt at skaffe så mange folk, som der skal bruges, så tak fordi I også har inddraget familie og naboer i den fælles opgave, det er at passe en prøve. Uden jeres indsat intet løb.

Jeg ved, at både kørerne og løbslederne også sætter stor pris på jeres arbejde som officials. Som officials er vi en vigtig brik i fællesskabet om at løfte dansk motorsport.

Så en stor tak for i år og håber, vi ses i 2016, når der kaldes til rally.

Tommy Kristensen.