Klubbens sponsorer

Hvordan ser fremtiden ud for Aarhus Automobil Sport?

Dette spørgsmål har bestyrelsen stillet sig selv på et ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt i Skjød forsamlingshus den 12. september 2019. Til stede var også Jens Færgemann, Kim Skovholm og Bo Skovfoged fra DASU’s sekretariat.

Motorsporten er presset fra mange sider. Det er svært at få lov til at køre løb, sikkerhedskravene er skærpede, omkostningerne er steget og klimagrønne, støjsure naboer klager mere nu end for få år siden.

Hvordan skal vi sikre os, at AAS også får lov til at fejre sin 100 års fødselsdag?

Vi fik i foråret mulighed for at sende en spørgeskemaundersøgelse ud til alle vores medlemmer via DASU. I denne undersøgelse blev der spurgt ind til flere ting, bl.a. tilfredshed og klublivet. Bo, Jens og Kim var til stede for at snakke undersøgelsen igennem og hjælpe os med at få fokus på de væsentligste ting fra undersøgelsen. Udover undersøgelsen havde vi lidt andet, vi også ville have en snak om. Fokus her skulle ligge på, hvordan e-sporten kan få et ordentligt spark fremad, så denne del af klubben for alvor kommer i gang. Rallyafdelingen har længe haft det svært. Der er for få mennesker til at trække læsset, hvilket har betydet en kæmpe nedgang i aktiviteterne. Hvordan skal vi få godt gang i den afdeling, så rally igen kan stå stærkt i klubben?

Men hvad fik vi ud af undersøgelsen?

Der kom 95 besvarelser tilbage, hvilket gav en svarprocent på 32. Det kan man jo tænke er lidt lavt, men DASU kunne fortælle at, andre forbund kæmper med svarprocenter på 12-15, og der er desværre ikke ret mange af vores aktive kørere, der har svaret. Så med det in mente er vi godt tilfreds med deltagelsen.

Vi fandt yderligere ud af, at vi faktisk ikke har e-mailadresser på 25 procent af vores medlemmer. Vi fik en snak om, hvordan vi kan skaffe disse e-mailadresser. Vi sender nyhedsmails og andet ud til vores medlemmer, men hvis vi mangler 25 procent, så er det jo ikke alle, der modtager informationer fra klubben.

Vi har ikke modtaget svar fra nye medlemmer af klubben, alle besvarelser kommer fra medlemmer med mere end fem års medlemskab. Det er selvfølgelig ærgerligt ikke at høre fra de nye medlemmer, for ofte kan de sidde med en masse ideer til fornyelse af klubben. Vi kan selvfølgelig kun opfordre til, at man kommer til bestyrelsens medlemmer, hvis man har en idé, både gode og dårlige. Det kan jo være en dårlig idé kan tænkes videre og blive rigtig god.

Klublivet, eller mangel på samme, er det helt store emne, der går igen i svarene. Vores medlemmer er mindre tilfreds med at være i klubben end medlemmer i andre klubber. Mange kommentarer har gået på et manglende klublokale, manglende sociale arrangementer og en manglende fællesskabsfølelse. 58 procent af klubbens officials vil gerne have flere kurser.

Vi fik os en god snak om, hvad denne utilfredshed skyldes. Vi syntes selv, vi har forsøgt os med sociale arrangementer, men deltagelsen har været meget lav ved mange af dem. Har det mon været de forkerte ting, vi har tilbudt? Eller de forkerte dage? Har vi været gode nok til at fortælle, at folk altid kan komme til bestyrelsen og høre om finansiering af et arrangement, man gerne vil lave? Vi har kunnet se, at deltagelsen har været høj ved foredrag med kendte racerkørere, men vi må da kunne lave andre og ligeså interessante arrangementer, uden der skal komme en kendt og fortæller?

Men sikkert er det, at det er et emne vi skal have fokus på!

Selvfølgelig ville det være fedt med et klubhus som i de gamle dage, men vi er i tvivl om, hvor ofte det ville blive brugt. Så vi vil hellere bruge energi på at lave bedre arrangementer rundt i området, som da vi var ude ved Massive, ved Tesla og oppe ved Peter Larsen Kaffe.

Vi fik også en god snak om forholdene for vores baneofficials. Mange af dem har et ønske om flere kurser, og det udløste en snak om åbenhed i klubben, og hvordan vi skal undgå for meget kammerateri. Hvordan ved vi egentligt, hvad vores dygtige folk vil, hvis vi ikke tager en snak med dem. Måske står der et par kloge hoveder ude i et sving, der virkelig gerne vil være løbsleder, men uden at spørge dem finder vi aldrig ud af det. Vi skal blive bedre til at tage en snak med alle. Ikke kun dem, der er gode til at råbe op, men nok især de stille typer, der troligt møder til hvert løb, tager deres radio og skynder sig ud på deres plads og gør deres arbejde.

Vi kunne godt tænke os at lave nogle followup-kurser i nogle weekender for vores 532+. Ikke kurser som DASU er med inde over, men uofficielle dage, hvor man kan komme, hvis man har tiden og lysten, hvor vi bruger nogle af de dommere, vi har tilknyttet klubben til at snakke regler og situationer igennem. Vi vil gerne klæde vores svingchefer bedre på til at håndtere de tvivlssituationer, der kan opstå på banen.

BU har i mange år haft jobbeskrivelser for alle opgaverne på banen, så alle der skal udføre et specifikt arbejde ved, hvad de skal. Dette tiltag var DASU ret interesseret i at se.

Som noget nyt besluttede klubbens medlemmer til generalforsamlingen at satse på E-sport. Vi fik en afdeling op at køre i klubben og indkøbte en simulator. Men det har været rigtig svært at få rigtig gang i afdelingen. Vi mangler et permanent sted at have simulatoren til at stå, vi har undersøgt forskellige muligheder, men alle gangene er vi endt i en blindgyde.

Det er en svær situation for udvalget, og det kunne DASU godt høre. De ville gerne hjælpe med flere ting, så vi kan komme videre.

Rallyafdelingen har haft en rigtig skidt periode med nedgang i medlemmer. Udvalget har kæmpet meget med at få forskellige løb op at stå, men firmaer og myndigheder har været svære at få tilladelser af og deltagerantallet til de få løb, vi har haft, har været meget lavt.

Vi fik snakket om en ny vision for rallyafdelingen. Den skal bygges op fra bunden af, og der skal satses på torsdagsrally, måske i samarbejde med andre klubber. E-sport-afdelingen vil gerne med indover, da simulatoren kan sættes op til rallyløb og dermed måske trække flere interesserede ind i sporten. På sigt skal der flere folk ind i arbejdet omkring udvalget, vi vil gerne have uddannet flere til at kunne lave løb, så de få, vi har i klubben, ikke skal på overarbejde hver gang.

Bestyrelsen har fået meget ud af denne fremtidssnak/visionsaften, og det er nok ikke sidste gang, at et ordinært møde byttes ud med en mere grundig snak om fremtiden. Der er kommet mange nye ideer på bordet, og vi har fået ny energi til at arbejde videre.

I forbindelse med brugerundersøgelsen har flere skrevet, at de er interesseret i at hjælpe med mindre eller større opgaver og nogle har været interesseret i udvalgsarbejde og evt. trænerjobs. Jer, der har svaret, vil vi gerne tage en snak med, for det lyder dejligt, at flere vil være med til at løfte AAS ind i fremtiden.

Aarhus Automobil Sport udlovede 3×2 flasker rødvin blandt alle, der svarede på spørgsmålene. Udvælgelsen blev foretaget af computeren, og de tre heldige vindere var Glen Lorentzen, Birgit Svendsen og Michael Enghave. Tillykke til jer og fra bestyrelsens side skal der lyde en stort tak til alle, der har været med i undersøgelsen.

På vegne af Aarhus Automobil Sports bestyrelse

Trine Larsen.