Klubbens sponsorer

Her er forslagene

Torsdag den 26. november afholdes årets generalforsamling i Aarhus Automobil Sport. Det sker i Skjød Forsamlingshus, og vi har tidligere her på hjemmesiden offentliggjort indkaldelsen samt det regnskab, der skal præsenteres.

Punkt 4 på dagsordenen er behandling af indkomne forslag, og vi kan her på hjemmesiden præsentere de tre forslag, som er indkommet før generalforsamlingen. Klik her.