Klubbens sponsorer

Gert Nielsen 75 år

Torsdag den 11. juni siger vi tillykke til en af de store profiler i Aarhus Automobil Sport. Det er Gert Nielsen, som fylder 75 år.

Gert Nielsen har haft en livslang interesse for bilsporten, hvor det er mere end 50 år siden, at han kom ind i sporten. Som ung tandlæge fik han HAMK’s daværende formand, Jens Østergaard-Nielsen, som patient, og denne fik fortalt så overbevisende om bilorienteringssportens lyksaligheder, at Gert Nielsen begyndte i sporten sammen med tandlægekollegaen Jens Simonsen. Sammen vandt de i 1971 sølvmedaljer i juniorklassen i såvel det danske som det jyske mesterskab.

Starter i rallysporten blev det også til – sammen med Jens Munkholm – men Gert Nielsen havde også talent indenfor det organisatoriske arbejde, så efter at have siddet som formand for Aarhus Automobil Sports orienteringsudvalg, blev han i 1973 formand for klubbens bestyrelse i en alder af blot 28 år.

I 1977 stoppede Gert Nielsen som AAS-formand – simpelthen fordi han blev valgt ind i det daværende DAU’s bestyrelse.

Da de tre daværende unioner i 1983 blev samlet til Dansk Automobil Sports Union, blev Gert Nielsen valgt som præsident. Unionen blev næsten samtidigt optaget som medlem af Danmarks Idrætsforbund, og Gert Nielsen arbejdede meget aktivt for at forbedre den firhjulede motorsports rettigheder og muligheder i idrætsdanmark. Han blev snart opdaget af Danmarks Idrætsforbund, hvor han i 1987 blev valgt ind i bestyrelsen, og da han tre år senere blev valgt som DIF’s næstformand, valgte han trække sig fra posten som DASU-præsident.

Helt frem til 2006 var Gert Nielsen medlem af DIF’s bestyrelse, hvor han i de sidste 16 år var næstformand. Selv om han i denne periode arbejdede med mere generelle idrætspolitiske spørgsmål, forblev hans interesse for bilsporten intakt. I 2002 lagde han således navn til Gert Nielsen-prisen, som hvert år siden er blevet uddelt til en enkeltperson eller klub, som har gjort en stor indsats for breddearbejdet i DASU.

Gert Nielsens store organisatoriske indsats blev i 1991 belønnet med DASU’s hæderstegn i guld og i 2002 med udnævnelsen til Ridder af Dannebrog.

Aarhus Automobil Sport ønsker Gert Nielsen et stort tillykke med dagen.

Foto: Åge Keseler Kirketerp.