Klubbens sponsorer

Generationsskifte i Aarhus Automobil Sport

Da Covid-19 bankede på døren og lukkede landet godt og grundig ned, blev der også lukket ned for alle aktiviteterne i AAS. Dette betød også en nedgang i opgaver for bestyrelsen.

Vi havde dog inden nedlukningen aftalt et møde med DASU og vores udvalgsmedlemmer, hvor vi ville fokusere på et generationsskifte i klubben. Medlemmerne i udvalgene og bestyrelsen bliver ikke yngre, og vi kan komme i store problemer, hvis ikke vi finder nogle folk, der har lyst til at arbejde med opgaverne i klubben.

Med den gradvis åbning af landet fik vi endelig mulighed for at samle flere mennesker, og Jens Færgemann fra DASU havde lavet et spændende program for dagen. Med en blanding af gruppearbejde og diskussion i plenum fik vi spørgsmål som:

  • Hvordan skal I arbejde for at skræmme folk væk fra det frivillige arbejde?
  • Hvordan ser det perfekte bestyrelses/udvalgsmedlem ud?
  • Er I synlige nok i bestyrelsen?
  • Hvilke konkrete opgaver ligger der i klubben og kan man pege på nogle, der kan løse dem?
  • Hvordan kommer vi videre med generationsskiftet?

Vi fik nogle rigtig gode diskussioner ud af spørgsmålene og ting som nulfejlskultur, udskamning og hemmelighedskræmmeri blev nævnt som værende uacceptable i forhold til at få nye folk ind i det frivillige arbejde.

Vi blev enige om, at synligheden godt kan blive bedre fra bestyrelsens side, og at det er en ting, vi skal arbejde meget med, og så fik Joachim Daus og Trine Larsen en konkret opgave med fra mødet. Alle unge medlemmer i klubben skal inviteres til en dag med fokus på, hvad AAS kan gøre for at blive en bedre klub for dem.

På vegne af bestyrelsen Trine Larsen.