Klubbens sponsorer

Dagsorden og tilmelding til generalforsamling

Dagsorden for ordinær generalforsamling i AAS torsdag d. 30. november kl. 19.30

i Skjød Forsamlingshus er:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag. – Skal indsendes senest 3 uger før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand.
På valg er:
Bjarne Andersen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Hans Jørgen Andersen
Lasse Svendsen
Peer Mortensen

8. Valg af suppleanter.
På valg er:
Knud Erik Nygaard
Jesper Skjødt

9. Valg af revisorer.
På valg er:
Dianna Bøgballe
Hans Jakobsen

10. Eventuelt.

For at være sikker på, at der er brød og kaffe til alle bedes i venligst tilmelde jer her senest d. 27. november:

    Alle felter nedenfor skal udfyldes. Der skal udfyldes en formular pr. person.

    Dit navn (skal udfyldes)

    Din e-mail (skal udfyldes)

    Dit telefonnummer (skal udfyldes)

    Dokumenter omkring generalforsamlingen uploades løbende her.