Klubbens sponsorer

Bestyrelsen præsenterer ændringsforslag

Bestyrelsen (formanden) skulle efter generalforsamlingen i 2011 kigge på en ændring til vedtægternes §7a. Det er nu lykkedes at komme frem med et forslag, som bestyrelsen har godkendt, og som derfor fremsættes til godkendelse på AAS’ Generalforsamling 28. november 2013.

Nuværende §7 stk. a. Sammensætning.

Klubben ledes af en bestyrelse på7- 9 medlemmer: formanden samt yderligere 6-8 medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer, sekretær og materielforvalter. Formands – og kasserer posten må ikke varetages af samme person. Den valgte bestyrelse nedsætter de udvalg, den måtte finde nødvendigt. I hvert udvalg skal mindst 1 fra bestyrelsen have sæde. Den valgte bestyrelse vælger 2 medlemmer til DASUs repræsentantskab. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende jævnfør paragraf 7e.

Forslag til ny §7 stk. a. Sammensætning.

Klubben ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer: formanden samt yderligere 8 medlemmer. Såfremt der ikke er opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater til bestyrelsen, kan generalforsamlingen beslutte at bestyrelsen kan bestå af et mindre antal medlemmer, dog minimum 5 medlemmer. I tilfælde af der ikke vælges minimum 5 medlemmer, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge en bestyrelse, som opfylder ovenstående betingelser.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer, sekretær og materielforvalter. Formands – og kasserer posten må ikke varetages af samme person. Den valgte bestyrelse nedsætter de udvalg, den måtte finde nødvendigt. I hvert udvalg skal mindst 1 fra bestyrelsen have sæde. Den valgte bestyrelse vælger 2 medlemmer til DASUs repræsentantskab. I tilfælde afstemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende jævnfør paragraf 7e.

Peter Bentsen