Løbsdokumenter

Afstandspixel      
Jyllandsringen Løbsinformation Tidsplan Slutinstruktion
2.-3. maj Knap-download-01 Knap-download-01  
30.-31. maj      
20.-21. juni      
21.-23. august      
       
Mindeparken Løbsinformation Tidsplan Slutinstruktion
15.-17. maj Udsat til 2021 Udsat til 2021  
       
Padborg Park Løbsinformation Tidsplan Slutinstruktion
9.-10. maj      
11.-12. september      
10.-11. oktober      
Afstandspixel      
Ring Djursland Løbsinformation Tidsplan Slutinstruktion
6.-7. juni      
5.-6. september      
26.-27. september