Få tips og ideer

Som banesportsudøver kan DASU’s reglement være en jungle at finde rundt i. Og en gang imellem ryger man i en situation, hvor man får brug for hjælp med tolkning af reglerne osv.

I AAS har vi i banesportsudvalget fået Lars Vendelbo ind som kørernes repræsentant, ikke kun i forhold til tvivlsomme kendelser eller krøllede reglementer, men også i forhold til forespørgelser om alt mellem himmel og jord til AAS. Han vil fungere som mellemleddet mellem klubben og kørerne, så vi alle får en bedre kontakt med hinanden.

Udover Lars kan man jo stadig søge hjælp ved banesportsudvalgets formand Per Leth, der også sidder i banesportsudvalget i DASU, og derfor har et rigtig godt kendskab til reglementet m.m.

Kontakt Lars og Per her.

<a href='http://bilsport.dk/klubben/kalender-2/'>Kalenderen</a>