Få tips og ideer

Som banesportsudøver kan DASU’s reglement være en jungle at finde rundt i. Og en gang imellem ryger man i en situation, hvor man får brug for hjælp med tolkning af reglerne osv.

Har du udfordringer med banesportsreglementerne kan du søge hjælp ved banesportsudvalgets formand Per Leth, der har et rigtig godt kendskab til reglementet m.m.

Kontakt Per her.

<a href='http://bilsport.dk/klubben/kalender-2/'>Kalenderen</a>