Klubbens sponsorer

Åbent brev til DASUs Bestyrelse og Banesportsudvalg

Aarhus Automobil Sports kommentar angående sagen om eksklusion af Lars Vendelbo fra DASUs banesportsudvalg.

Vi har modtaget nyheden om balladen i banesportsudvalget og eksklusionen af Lars med stor forundring. Vi bakker naturligvis 100% op omkring Lars.

Lars er på demokratisk vis blevet valgt ind i DASU’s baneudvalg med 375 stemmer og havde ved afstemningen stor opbakning fra banesportsklubberne.

Begrundelsen for eksklusionen er samarbejdsvanskeligheder, men vi har svært ved at se, hvordan man allerede efter få møder i udvalget kan fortælle DASU’s bestyrelse, at man ikke kan samarbejde med Lars. Så vi stiller os tvivlende overfor, om man overhovedet har forsøgt.

Vi ved, at der allerede inden repræsentantskabsmødet var utilfredshed fra det eksisterende udvalg over AAS’ opstilling af Lars, og vi ser kun denne sag som en personlig agenda for at få tingene tilbage til det, de var før.

At så mange klubber har støttet op om Lars’ kandidatur sender et signal om, at klubberne har ønsket at have handlekraftige folk i udvalget. Folk der tør sige deres mening og stå ved det de har sagt.

I DASU’s vedtægter §12 stk. b.2 står der, at hvis 80% af et udvalg indstiller til udskiftning af et medlem, så skal bestyrelsen udskifte medlemmet. Der står dog også, at i særlige tilfælde kan DASU’s bestyrelse udskifte hele eller dele af et udvalg, hvis udvalget ikke fungerer i henhold til bestemmelserne i Reglement 1 eller ikke varetager pågældende sportsområdes tarv. Vi synes, det er på tide, at bestyrelsen mander sig op og sørger for, at et åbenlyst dysfunktionelt banesportsudvalg bliver udskiftet med folk, der vil sidde i udvalget for at varetage banesportens interesse og ikke for egen vindings skyld.

AAS opfordrer på det kraftigste bestyrelsen til at genindsætte Lars og Mikkel Mikkelsen i udvalget igen, eller at gøre brug af paragraffen om at afsætte hele Baneudvalget. Desuden finder vi det også meget forkert, at Lars ikke er blevet afkrævet en forklaring til bestyrelsen i DASU, da der står i reglementet, at man ikke kan straffe nogle uden at afhøre disse.

Vi vil, til næste repræsentantskabsmøde, se på hele §12 og komme med et ændringsforslag, for vi kan ikke se, at der er demokratisk frihed i DASU, så længe man kan blive smidt ud af et udvalg på så tyndt et grundlag. De demokratiske processer må og skal altid vægtes højest og en eksklusion af et medlem skal kun kunne ske ved grove eller gentagne overtrædelser af regler og ikke fordi man i et udvalg vælger ikke at samarbejde.

Med venlig hilsen

En enig bestyrelse i Aarhus Automobil Sport

René Jensen
Børge Jensen
Hans Ole Nielsen
Hans Jørgen Andersen
Per Leth
Kenneth Jensen
Bjarne Trier Nyby
Bjarne Andersen
Trine Larsen